«Η κυβέρνηση προκαλεί με τη μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επιταγή εργασίας και με το χάρισμά του στις μεγάλες επιχειρήσεις»