Βαρύτατο πλήγμα στη δημοκρατία και την κοινωνία οι τηλεοπτικές επιλογές της κυβέρνησης