Χαράτσι και στο νερό προωθεί η κυβέρνηση στο όνομα οδηγίας της ΕΕ